Terapia dzieci z autyzmem

Założenia terapii małego dziecka z autyzmem

Prowadzę terapię dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera od momentu pojawienia się pierwszych niepokojących rodzica objawów.

W terapii dziecka kładę nacisk na budowanie z nim relacji, indywidualne podejście oraz naukę umiejętności użytecznych. Rozpoczynając pracę z dzieckiem, szukam najskuteczniejszej metody dotarcia do niego. Niezwykle ważne jest dla mnie poszanowanie godności każdego dziecka, respektowanie możliwości i ograniczeń jego układu nerwowego.

NA CZYM POLEGA TERAPIA BEHAWIORALNA?

Istotą terapii behawioralnej dzieci z autyzmem jest uczenie zachowań pożądanych i społecznie akceptowalnych w celu rozwijania samodzielności oraz uzyskania najefektywniejszego funkcjonowania w środowisku  – a więc poprawa jakości życia.

Dziecko, nagradzane za prawidłowe zachowanie, uczy się odpowiednich wzorców, zaś w efekcie końcowym może przenieś je do życia codziennego (generalizacja).

Badania naukowe – wykonywane na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat – wykazały, że Stosowana Analiza Zachowania jest skuteczną i bezpieczną metodą terapii dzieci z autyzmem.

Zalety terapii behawioralnej:

 • stosowanie uniwersalnych praw uczenia,
 • empiryczność,
 • możliwość mierzenia i monitorowania efektów terapii,
 • generalizacja nabytych umiejętności,
 • modyfikowanie przestrzeni wokół dziecka, by ułatwiać mu funkcjonowanie,
 • indywidualne podejście do dziecka (uwzględnia zainteresowania, bazuje na mocnych stronach).

Nadrzędne cele terapii behawioralnej

 1. Zwiększanie ilości zachowań, które są deficytowe (kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań prawidłowych).
 2. Redukowanie zachowań niepożądanych, czyli takich, które zakłócają lub uniemożliwiają proces uczenia (autostymulacje, agresja, autoagresja).
 3. Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii (przenoszenie nabytych umiejętności do innych sytuacji).

Im więcej nowych umiejętności opanuje dziecko, tym większe szanse na redukcję zachowań zakłócających.

 

Terapia dzieci z autyzmem

Założenia terapii małego dziecka z autyzmem

Prowadzę terapię dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera od momentu pojawienia się pierwszych niepokojących rodzica objawów.

W terapii dziecka kładę nacisk na budowanie z nim relacji, indywidualne podejście oraz naukę umiejętności użytecznych. Rozpoczynając pracę z dzieckiem, szukam najskuteczniejszej metody dotarcia do niego. Niezwykle ważne jest dla mnie poszanowanie godności każdego dziecka, respektowanie możliwości i ograniczeń jego układu nerwowego.

NA CZYM POLEGA TERAPIA BEHAWIORALNA?

Istotą terapii behawioralnej dzieci z autyzmem jest uczenie zachowań pożądanych i społecznie akceptowalnych w celu rozwijania samodzielności oraz uzyskania najefektywniejszego funkcjonowania w środowisku  – a więc poprawa jakości życia.

Dziecko, nagradzane za prawidłowe zachowanie, uczy się odpowiednich wzorców, zaś w efekcie końcowym może przenieś je do życia codziennego (generalizacja).

Badania naukowe – wykonywane na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat – wykazały, że Stosowana Analiza Zachowania jest skuteczną i bezpieczną metodą terapii dzieci z autyzmem.

Zalety terapii behawioralnej:

 • stosowanie uniwersalnych praw uczenia,
 • empiryczność,
 • możliwość mierzenia i monitorowania efektów terapii,
 • generalizacja nabytych umiejętności,
 • modyfikowanie przestrzeni wokół dziecka, by ułatwiać mu funkcjonowanie,
 • indywidualne podejście do dziecka (uwzględnia zainteresowania, bazuje na mocnych stronach).

Nadrzędne cele terapii behawioralnej

 1. Zwiększanie ilości zachowań, które są deficytowe (kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań prawidłowych).
 2. Redukowanie zachowań niepożądanych, czyli takich, które zakłócają lub uniemożliwiają proces uczenia (autostymulacje, agresja, autoagresja).
 3. Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii (przenoszenie nabytych umiejętności do innych sytuacji).

Im więcej nowych umiejętności opanuje dziecko, tym większe szanse na redukcję zachowań zakłócających.