OFERTA

Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera - 70 zł

Terapia dzieci, których rozwój wymaga wsparcia - 70 zł

Treningi EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych - 70 zł

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena dla dzieci i dorosłych - 150 zł

 

 

 

 

 

 

OFERTA

Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera - 70 zł

Terapia dzieci, których rozwój wymaga wsparcia - 70 zł

Treningi EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych - 70 zł

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena dla dzieci i dorosłych - 150 zł