OFERTA

Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Terapia dzieci, których rozwój wymaga wsparcia

Treningi EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena dla dzieci i dorosłych

 

 

 

 

 

 

OFERTA

Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Terapia dzieci, których rozwój wymaga wsparcia

Treningi EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena dla dzieci i dorosłych