O mnie

Nazywam się Beata Paprocka. Z największą radością wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, by móc jak najskuteczniej pomagać. Jestem certyfikowanym nauczycielem – terapeutą dziecka z autyzmem (IWRD Gdańsk), terapeutą Biofeedback EEG (I, II stopień, szkolenie specjalistyczne "Mini QEEG"), providerem Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (JIAS). Z wykształcenia jestem  oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem oraz Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących terapii dziecka z autyzmem (cykl szkoleń w Fundacji Scolar w Warszawie oraz Fundacji Synapsis, Krok po kroku, VB-MAPP). Posiadam uprawnienia pedagogiczne, II stopień metody P. Denisona, I stopień Makaton, Handle.
Wykaz najważniejszych szkoleń:

Od dźwięku do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem, Warszawa 13-14.10.2018 r.

Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy Warszawa, 2.03-3.03.2018 r.

Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem
i Zespołem Aspergera, Olsztyn 9.12.2017

Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności
z załatwianiem potrzeb fizjologicznych  (Fundacja Krok po kroku), Warszawa 25.11.2017

Superwizja Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, Warszawa 23-24.09.2017

Organizacja kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, Olsztyn 6.09, 20.09.2017

Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Poznań 17-18.06.2017

Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle, Rzeszów 19.03.2016

VB-MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii, Warszawa 21-22.11.2015

EEG Biofeedback II stopień, Szamotuły 28-30.05.2015

Update Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (nadwrażliwość słuchowa), Warszawa 15.06.2014

Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka), Gdańsk 15.02.2014

III stopniowe szkolenie Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Poznań 6.04.2013

Makaton – część podstawowa,  Warszawa 22-23.01.2013

Blok szkoleniowy „Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowym zaburzeniami rozwoju” (PEP-R, TTAP, SAZ, zachowania trudne, 60 h), Warszawa Fundacja Scolar 26.08.2012, 2.09.2012, 29-30.09.2012, 26-27.10.2012

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. II (Fundacja SYNAPSIS),Warszawa 2.12.2012

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I (Fundacja SYNAPSIS),Warszawa 26-27.05.2012

Biofeedback EEG – I stopień, Elmiko 7-10.06.2013

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansen, Warszawa 23-26.05.2013

Animator Osoby Niepełnosprawnej i Starszej, Olsztyn 16.11.2012

Kinezjologia edukacyjna P. Denisona (II stopień), Warszawa 22-24.08.2010

Kurs masażu klasycznego, Olsztyn 26.05-18.07.2010

Posiadam doświadczenie w pracy jako nauczyciel, terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiekun w domu pomocy społecznej, terapeuta w przedszkolu z oddziałem dla dzieci z autyzmem, nauczyciel wspomagający (terapeuta-cień) w przedszkolu ogólnodostępnym oraz szkole podstawowej.

O mnie

Nazywam się Beata Paprocka. Z największą radością wciąż podnoszę swoje kwalifikacje, by móc jak najskuteczniej pomagać. Jestem certyfikowanym nauczycielem – terapeutą dziecka z autyzmem (IWRD Gdańsk), terapeutą Biofeedback EEG (I, II stopień, szkolenie specjalistyczne "Mini QEEG"), providerem Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (JIAS). Z wykształcenia jestem  oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem oraz Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących terapii dziecka z autyzmem (cykl szkoleń w Fundacji Scolar w Warszawie oraz Fundacji Synapsis, Krok po kroku, VB-MAPP). Posiadam uprawnienia pedagogiczne, II stopień metody P. Denisona, I stopień Makaton, Handle.
Wykaz najważniejszych szkoleń:

Od dźwięku do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem, Warszawa 13-14.10.2018 r.

Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy Warszawa, 2.03-3.03.2018 r.

Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem
i Zespołem Aspergera, Olsztyn 9.12.2017

Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności
z załatwianiem potrzeb fizjologicznych  (Fundacja Krok po kroku), Warszawa 25.11.2017

Superwizja Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, Warszawa 23-24.09.2017

Organizacja kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, Olsztyn 6.09, 20.09.2017

Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Poznań 17-18.06.2017

Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle, Rzeszów 19.03.2016

VB-MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii, Warszawa 21-22.11.2015

EEG Biofeedback II stopień, Szamotuły 28-30.05.2015

Update Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (nadwrażliwość słuchowa), Warszawa 15.06.2014

Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka), Gdańsk 15.02.2014

III stopniowe szkolenie Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Poznań 6.04.2013

Makaton – część podstawowa,  Warszawa 22-23.01.2013

Blok szkoleniowy „Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowym zaburzeniami rozwoju” (PEP-R, TTAP, SAZ, zachowania trudne, 60 h), Warszawa Fundacja Scolar 26.08.2012, 2.09.2012, 29-30.09.2012, 26-27.10.2012

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. II (Fundacja SYNAPSIS),Warszawa 2.12.2012

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I (Fundacja SYNAPSIS),Warszawa 26-27.05.2012

Biofeedback EEG – I stopień, Elmiko 7-10.06.2013

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansen, Warszawa 23-26.05.2013

Animator Osoby Niepełnosprawnej i Starszej, Olsztyn 16.11.2012

Kinezjologia edukacyjna P. Denisona (II stopień), Warszawa 22-24.08.2010

Kurs masażu klasycznego, Olsztyn 26.05-18.07.2010

Posiadam doświadczenie w pracy jako nauczyciel, terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiekun w domu pomocy społecznej, terapeuta w przedszkolu z oddziałem dla dzieci z autyzmem, nauczyciel wspomagający (terapeuta-cień) w przedszkolu ogólnodostępnym oraz szkole podstawowej.