O mnie

Jestem certyfikowanym nauczycielem – terapeutą dziecka z autyzmem (IWRD Gdańsk), terapeutą Biofeedback EEG (I, II stopień, szkolenie specjalistyczne "Mini QEEG"), providerem Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (JIAS). Z wykształcenia jestem  oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem oraz Stosowana Analiza Zachowania (SWPS Poznań), uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących terapii dziecka z autyzmem (cykl szkoleń w Fundacji Scolar w Warszawie oraz Fundacji Synapsis, Krok po kroku, VB-MAPP). Zdobyłam uprawnienia pedagogiczne, II stopień metody P. Denisona, I stopień Makaton, Handle.

Posiadam doświadczenie w pracy jako nauczyciel, terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiekun w domu pomocy społecznej, terapeuta w przedszkolu z oddziałem dla dzieci z autyzmem, nauczyciel wspomagający (terapeuta-cień) w przedszkolu ogólnodostępnym oraz szkole  podstawowej.

Terapia-dyplom.pdf

O mnie

Jestem certyfikowanym nauczycielem – terapeutą dziecka z autyzmem (IWRD Gdańsk), terapeutą Biofeedback EEG (I, II stopień, szkolenie specjalistyczne "Mini QEEG"), providerem Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (JIAS). Z wykształcenia jestem  oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem oraz Stosowana Analiza Zachowania (SWPS Poznań), uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących terapii dziecka z autyzmem (cykl szkoleń w Fundacji Scolar w Warszawie oraz Fundacji Synapsis, Krok po kroku, VB-MAPP). Zdobyłam uprawnienia pedagogiczne, II stopień metody P. Denisona, I stopień Makaton, Handle.

Posiadam doświadczenie w pracy jako nauczyciel, terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, opiekun w domu pomocy społecznej, terapeuta w przedszkolu z oddziałem dla dzieci z autyzmem, nauczyciel wspomagający (terapeuta-cień) w przedszkolu ogólnodostępnym oraz szkole  podstawowej.

Terapia-dyplom.pdf