EEG Biofeedback

Co to jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback jest naukową metodą zwiększania możliwości umysłu wpisaną w Międzynarodowy Rejestr Procedur Medycznych. Została opracowana w laboratoriach NASA do szkolenia astronautów i pilotów w celu uzyskiwania lepszych wyników podczas pracy w trudnych warunkach.

Dla kogo przeznaczona jest metoda?

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci, a szczególności dla tych, którzy chcą zwiększyć efektywność pracy mózgu. Do tej grupy należą zwłaszcza:

 • uczniowie,
 • studenci,
 • dziennikarze,
 • sportowcy,
 • artyści,
 • kadra kierownicza,
 • osoby będące w fazie wyczerpania, żyjące pod wpływem silnego stresu.

Metoda polecana także przy:

 • ADHD, ADD,
 •  zaburzeniach procesów uczenia się,
 • dysleksji, dyskalkulii,
 • zaburzeniach nastroju,
 • tikach,
 • udarach mózgu,
 • stwardnieniu rozsianym,
 • zaburzeniach mowy.

Na czym polega trening Biofeedback?

Istotą treningów jest wypracowanie takiego modelu działania fal mózgowych, by osiągnąć zdolność pełnej koncentracji przy jednoczesnej relaksacji, czyli uzyskać optymalny stan pracy mózgu zwany z ang. Peak Performance.

Trenujący kontroluje przebieg wideogry za pomocą aktywności mózgu. Sygnał z elektrody umieszczonej na skórze głowy jest przetwarzany na zrozumiałą dla trenującego formę graficzną, dając tym samym informację o aktualnym stanie umysłu. Dzięki temu pacjent świadomie uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, by móc pracować szybciej i wydajniej.

Treningi wpływają na poprawę nastroju, wzrost samooceny, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększanie możliwości intelektualnych, wyzwalają kreatywność.

 Terapia prowadzona jest pod superwizją EGOMED Instytut Psychoneuroterapii EEG Biofeedback i Rehabilitcji Poznawczej http://ego-med.pl/

EEG Biofeedback

Co to jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback jest naukową metodą zwiększania możliwości umysłu wpisaną w Międzynarodowy Rejestr Procedur Medycznych. Została opracowana w laboratoriach NASA do szkolenia astronautów i pilotów w celu uzyskiwania lepszych wyników podczas pracy w trudnych warunkach.

Dla kogo przeznaczona jest metoda?

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci, a szczególności dla tych, którzy chcą zwiększyć efektywność pracy mózgu. Do tej grupy należą zwłaszcza:

 • uczniowie,
 • studenci,
 • dziennikarze,
 • sportowcy,
 • artyści,
 • kadra kierownicza,
 • osoby będące w fazie wyczerpania, żyjące pod wpływem silnego stresu.

Metoda polecana także przy:

 • ADHD, ADD,
 •  zaburzeniach procesów uczenia się,
 • dysleksji, dyskalkulii,
 • zaburzeniach nastroju,
 • tikach,
 • udarach mózgu,
 • stwardnieniu rozsianym,
 • zaburzeniach mowy.

Na czym polega trening Biofeedback?

Istotą treningów jest wypracowanie takiego modelu działania fal mózgowych, by osiągnąć zdolność pełnej koncentracji przy jednoczesnej relaksacji, czyli uzyskać optymalny stan pracy mózgu zwany z ang. Peak Performance.

Trenujący kontroluje przebieg wideogry za pomocą aktywności mózgu. Sygnał z elektrody umieszczonej na skórze głowy jest przetwarzany na zrozumiałą dla trenującego formę graficzną, dając tym samym informację o aktualnym stanie umysłu. Dzięki temu pacjent świadomie uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, by móc pracować szybciej i wydajniej.

Treningi wpływają na poprawę nastroju, wzrost samooceny, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększanie możliwości intelektualnych, wyzwalają kreatywność.

 Terapia prowadzona jest pod superwizją EGOMED Instytut Psychoneuroterapii EEG Biofeedback i Rehabilitcji Poznawczej http://ego-med.pl/